【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新

【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新
這首歌一上架我的信箱跟訊息,還有小太陽戰隊都湧入大量詢問人潮!XD
實不相瞞,這首歌是我去泰國大賣場BIG C時,賣場播放的音樂。
當時我人立刻定格站在一個角落瘋狂使用shazam,
企圖找出這個聲音甜美的泰國陳綺貞是誰。
最後shazam不辱使命,給了我一串泰文。
對,完全是泰文!!
天殺的你們不覺得 เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร這樣一串的字,
看起來簡直就是一條編織手鍊嗎?
泰國人真的太厲害了,
有生之年,我如果能克服日文跟韓文的障礙後,
我下一個目標就學泰文!
我人在大賣場盯著手機,兩眼發直,
無從下手,打不出音樂名稱,不知道從何找起,
我被泰文阻擋在外了,這輩子都不知道這個泰國陳綺貞是誰了。(苦惱)
回到台灣後我不肯死心,用救難人員永不放棄的精神不斷搜索之下,
沒能找到賣場播放的歌曲,反而先找到了現在的背景音樂。
連歌詞在寫什麼都不知道就不能自己的愛上了這首歌,
(泰文真的很難理解啊,那簡直是一串裝飾圖案)
並立刻將音樂抓出來放到網誌當背景音樂。
總之,在我設定背景音樂時,我對於歌名跟歌詞完全是一片空白。
對泰文一竅不通的我,能寫出這篇網誌介紹也深感不可思議,
你們可以冊封我為地表上最會google的少女,
因為空白的我完全跨越了泰文這道如喜馬拉雅山一樣巨大的隔閡,
成功地替大家破解了歌手是誰,歌名,還找到了歌詞!!
但先聲明,內容介紹可能會稍有疏漏。
畢竟我真的看不懂泰文啊!!!!
如果有謬誤你們要用大愛原諒我。
以上,大家詢問度破表的4月網誌背景音樂!
在我滴水不露的搜尋之下水落石出!!
可愛的女歌手是:แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) 
【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新

專輯名稱是:lazy sunday!
【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新
他的相關資料我完全看不懂。
你們不要指望我,泰文對我而言就是一串原住民衣服上的裝飾圖騰,
大概跟百步蛇或是百合花是類似的花樣,
所以我也不能給你們什麼詳細的資訊。
這首歌的歌名叫做:แน่ใจ 。
翻譯翻成確定,肯定,或是當然。
附錄上完全看不懂的歌詞。
ธอคือคนที(ฉันรอ หรือคบฉันเพื(อรอใคร
你是我等待的那個人 還是有我而等待別人 
กับฉันเธอนั)นจริงใจ หรือไม่จริงจัง ? 
你對於我是真誠 或是不真誠 
เธอคือทางที*ให ้ไป หรือยิ*งเดินยิ*งหลงทาง 
你是一路可走 或是給我越走越迷失 
คือความจริงหรือเป็ น ..แค ่ฝันไป 
這是真的,還是 只是一場夢 
* เธอเป็ นคนที*ฟ้านั/นให ้มา หรือแค ่ภาพลวงตานี/เป็ นจริง 
你是天空給來的 或是只是一種假像成真 
ทฟี# ้าใหเ้จอกนั หรอืฉันคดิไปเอง กช็ า่ งมนั* 
天給我們相遇 或是我想像它 無所謂* 
(ที#หัวใจ) วันนี* ‘ฉันรักเธอ’ และมากขึ)นเสมอ ทุกๆ วัน 
(心) 今天“我愛你” 而且總是ㄧ天比一天多 
ฉันพร ้อมยอมทําใจ สุดท ้ายเป็ นยังไง คงได ้รู ้กัน 
我會做心理準備 最後會怎麼樣 我不知道 
เพราะรักทําให ้ยิ/มได ้ เพราะทําให ้มีนํ/าตา 
因為愛讓我微笑 因為愛令我有眼淚 
เต็มใจจะรับมา ทั-งหัวใจ ;] 
我全心願意與接受: 
ซาํ# * 
เธอเป็ นคนที*ฟ้านั/นให ้มา หรือแค ่ภาพลวงตานี/เป็ นจริง 
你是天空給來的 或是只是一種假像成真 
ทฟี# ้าใหเ้จอกนั หรอืฉันคดิไปเอง กช็ า่ งมนั* 
天給我們相遇 或是我想像它 無所謂* 
(ที#หัวใจ) วันนี* ‘ฉันรักเธอ’ และมากขึ)นเสมอ ทุกๆ วัน 
(心) 今天“我愛你” 而且總是ㄧ天比一天多 
ฉันพร ้อมยอมทําใจ สุดท ้ายเป็ นยังไง .. . 
我會做心理準備 最後會怎麼樣 
อย่างน ้อยเราก็เคย เคยได ้รักกัน 
至少我們曾經 曾經有談過戀愛! 
真誠感謝小太陽Tina與他的友人!!
一開始我嘗試用google替大家翻譯了一下,
我得到的結果超展開,感覺好像一個女孩精神分裂在跟自己對話。
依我不負責任推敲,是肯定自己愛上了某個人,但對方卻不知道這樣。
後來有專業的小太陽幫我請泰國人翻譯後,
我才知道!原來是在對情人說我很確定是你!!
真是首好歌啊。(水落石出)
最後我當時找到人快虛脫的youtube影片。
五月中會換成這首:เพิ่งจะรู้,才知道。
以上,四月五月背景音樂!!
改天再介紹一些好聽的輕音樂給大家嘿。
以上,希望解除大家的疑惑之小太陽戰隊見!
【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新
另外我的instagram也會常常更新出遊或是穿搭照,
懇請大家速速手刀加入嘿!
【4~5月BLOG MUSIC】แพรว คณิตกุล(Kennet Paew) | 泰國Bossa nova曲風清新
搜尋 "peachsun" 就會找到我了。
上一則:●啾啾,肚子,哈哈鏡。 下一則:【旅行】陪我看遍世界的風和日麗──Samsonite與小趴西。
我要留言: